Persondatapolitik og betingelser for anvendelse

Læs om vores betingelser, cookies- og persondatapolitik

Introduktion

På abonnementsguiden billigt-abonnement.dk indhenter vi kun persondata hvis det er relevant for din aktivitet på sitet. Det være sig du kontakter os, tilmelder dig et nyhedsbrev, køber et produkt eller ligende. Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi ønsker at skabe fuld tryghed for dig, når du bruger vores digitale tjenester og produkter. Vi har en klar virksomhedspolitik om, at dine personoplysninger bruges ansvarsfuldt med respekt for dit privatliv og selvfølgelig så den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning overholdes.

Anvendelse af Cookies

Der indsamles også Cookies – som er oplysninger, som bruges til at tilpasse og forbedre indholdet og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden.

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Vi har længere nede på denne side uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Hvis du ønsker at læse mere om cookies, er der god info på den danske Wikipedia her.

Vi ønsker at skabe absolut tryghed for dig, når du bruger vores digitale tjenester og produkter. Vi har en klar virksomhedspolitik om, at dine personoplysninger bruges ansvarsfuldt med respekt for dit privatliv og selvfølgelig så den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning overholdes.

Databeskyttelse

Vi behandler persondata og tager din databeskyttelse alvorligt. Vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. Billigt-abonnement.dk/Zetup Kommunikation er den dataansvarlige part, og vi sikrer at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Billigt-abonnement.dk er hostet hos Simply.com og de fungerer som vores databehandler. 

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du gøre det på: info@billigt-abonnement.dk.

Ophavsret

Brugsretten til billeder der anvendes på billigt-abonnement.dk tilhører enten Zetup Kommunikation eller er venligst udlånt af annoncører og gæstebloggere. Billederne kan også være købt eller lånt fra billedebureauer, eks. unsplash.com og depositphotos.com. Ingen af billederne på sitet må derfor gengives uden forudgående aftale med Zetup kommunikation. Al tekst er udarbejdet af Zetup Kommunikation, medmindre andet er angivet. Intet indhold må, hverken i uddrag eller i sin komplette form, benyttes eller udgives andre steder online. Dette gælder også i forskellige fora og på de sociale medier. Link i stedet til den pågældende side med det indhold, du gerne vil dele med andre, er meget velkomne. Er du interesseret i at benytte dele af indholdet offline, er du velkommen til at sende os en mail på: info@billigt-abonnement.dk med dine ønsker.

Annoncering

Billigt-abonnement.dk er brugerbetalt og vi bruger annoncering, både i form af banner-annoncer, adsense, logo-annoncer, affiliate-links og med annoncørbetalt indhold. Vi følger de danske og internationale love omkring annoncering, annoncørbetalt indhold og GDPR. Vi samarbejder dog kun med udvalgte virksomheder, vi selv kan stå inde for, og som har relevans for vores målgruppe.

Vores artikler indeholder almindelige nyheder om ting vi synes er relevant for vores læsere, her kan forekomme links som ikke er kommercielle, men vort indhold kan også indeholde reklamelinks (vi skriver hvis en artikel er annoncørbetalt). Vi linker også til indhold af ren interesse eller med videns-værdi for læserne.

Personoplysninger og hvad vi bruger dem til, ved brug af kontaktformularen

Når du udfylder vores kontaktformular og beder om at blive kontaktet, afgiver du dit navn, telefonnummer og e-mail samt eventuelt en besked til os. Vi anvender først og fremmest disse oplysninger for at være i stand til at ringe eller skrive til dig, præcis som du har bedt os om i kontaktformularen. Men vi bruger også oplysningerne til på forhånd at danne os et indtryk af, hvem vi kontakter, så vi kan give dig den bedst mulige service.

Nyhedsbrev

Endnu ikke

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Cookies

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Læs vejledning om cookie handtering her. Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder i varierende omfang også cookies fra disse: Hyppige tredjeparter ved digital annoncering.

Oplysningspligt hjemmeside - Persondatapolitik

Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:

At billigt-abonnement.dk er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.
At du er velkommen til at kontakte Zetup kommunikation – Telefon: 7111 3500 – Mail: info@illigt-abonnement.dk
At formålet med behandling af dine personoplysninger er at levere vores varer eller tjenesteydelser til dig og din virksomhed, samt holde dig orienteret om nyheder, funktioner og produktmuligheder, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 5 stk. 1 b.
At retsgrundlaget (hjemlen) for at vi behandler dine personoplysninger er dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 a, og/eller den indgåede aftale/kontrakt/bestilling jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 b, og/eller lovgivning jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 c, og/eller for at den dataansvarlige, eller en tredjemand, kan forfølge en legitim interesse, (medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn) jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er markedsføring af nye ydelser/produkter.
At Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger:
– Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon,
– Dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser).
– I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail og besked
At vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere, herunder vores databehandlere, rådgivere og til de for opgaven eventuelt nødvendige samarbejdspartnere.
At nogle af vores databehandlere er beliggende udenfor EU/EØS. Alle vores databehandlere er godkendte i overensstemmelse med EU-kommissionens og databeskyttelses­forordningens krav, hvilket vi på opfordring gerne dokumenterer.
At vi har modtaget personoplysningerne fra dig selv og eventuelt fra offentligt tilgængelige kilder.
At vi opbevarer dine personoplysninger så længe, som det er lovligt i forhold til bogføringsloven, samtykkereglerne, forældelsesreglerne og/eller anden lovgivning.
At vi ikke anvender personprofilering til at træffe automatiske afgørelser, der i væsentlig grad kan påvirke personens rettigheder og frihedsrettigheder.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Du har ret til indsigt og berigtigelse, dvs. du kan når som helst se alle dine indtastede data på vores platform og berigtige/opdatere oplysningerne.
Du har ret til at anmode om sletning, dvs. du kan få dine personoplysninger slettet, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.
Du har ret til begrænsning af behandling, dvs. du kan styre eventuel begrænsning af behandlingen.
Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du har ret til at få overført oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at du til enhver tid kan hente eller få tilsendt oplysningerne.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynet´s vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret, og gøre hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

Zetup Kommunikation
(cvr DK29570094)
Havnegade 29A st
DK-7100 Vejle
Telefon: 7111 3500

Mail: info@billigt-abonnement.dk


Denne formular er udarbejdet i samarbejde med RN Consulting.